Kính gửi Ông/ Bà

Xin chân thành cảm ơn Ông/ Bà đã tham gia khảo sát FDPI (Flood Disaster Preparedness Indices - Chỉ số sẵn sàng ứng phó thiên tai lũ lụt). Trang web này được lập bởi ICHARM (International Centre for Water Hazard and Risk Management - Trung tâm quốc tế về Quản lý thảm hoạ nước và rủi ro - dưới sự bảo trợ của UNESCO) thuộc PWRI (Public Works Research Institute - Viện nghiên cứu các công trình công cộng) tại Nhật Bản. Đây là một phiên bản nâng cấp dựa trên những nghiên cứu trước đây của chúng tôi được tiến hành như là một phần trong các hoạt động của Typhoon Committee - Uỷ ban bão, một tổ chức dưới sự bảo trợ chung của WMO (World Meteorological Organization - Tổ chức Khí tượng Thế giới) và UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific - Uỷ ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc về châu Á Thái Bình Dương).

FDPI đã được phát triển chủ yếu cho các cán bộ quản lý thảm hoạ sử dụng ở mỗi cộng đồng trong việc tự đánh giá sự sẵn sàng ứng phó thảm hoạ lũ lụt của cộng đồng. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn có thể đánh giá cộng đồng của bạn một cách khách quan để tìm ra chính xác điều gì cần được cải thiện và nhờ vậy bạn sẽ nắm được sự hỗ trợ nào cần được nhận từ các tổ chức khác. Kết quả thu thập được cũng sẽ trở thành nguồn tài nguyên hữu ích cho các quốc gia trên thế giới để củng cố sự sẵn sàng ứng phó thảm hoạ lũ lụt của họ.

Các câu hỏi sau đây liên quan đến việc quản lý thảm hoạ trong cộng đồng của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ từng câu hỏi và lựa chọn 1 trong 5 câu trả lời có thể mà bạn nghĩ rằng nó mô tả tốt nhất trường hợp của cộng đồng của bạn. Chúng tôi hi vọng rằng FDPI sẽ hữu ích và hiệu quả để tăng cường sự sẵn sàng ứng phó thảm hoạ lũ lụt trong cộng đồng của bạn.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

(Chúng tôi xin cam đoan với bạn rằng tất cả những phản hồi sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Các kết quả của khảo sát này sẽ chỉ được báo cáo theo dạng thức tổng hợp, bạn và cộng đồng của bạn sẽ không được nhận biết trong dữ liệu khi chưa có sự cho phép của bạn.)


Trân trọng,
Thành viên ICHARM